இன்று முஸ்லீம் பாடசாலைகளுக்கான மூன்றாம் தவணை விடுமுறை ஆரம்பம்

முஸ்லீம் பாடசாலைகள் இரண்டாம் தவணை விடுமுறைக்காக இன்று மூடப்படுவதாக கல்வியமைச்சு அறிவித்துள்ளது .

முஸ்லீம் பாடசாலைகள் 15ஆம் திகதி மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் முஸ்லீம் சமய கலாச்சார அமைச்சின் வேண்டுகோளுக்கமைய 30ஆம் திகதிக்கு பிற்போடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இவ்வாறு மூடப்படும் பாடசாலைகள் மூன்றாம் தவணைக்காக செப்ரம்பர் 11ஆம் திகதி திறக்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் க.பொ.த. உயர்தர பரீட்சை மண்டபங்களாக பாவிக்கப்படும் முஸ்லீம் பாடசாலைகள் மூன்றாம் தவணை கல்விநடவடிக்கைகளுக்காக செப்ரம்பர் 6ஆம் திகதி ஏனைய தமிழ் , சிங்கள பாடசாலைகளுடன் திறக்கப்படவுள்ளன.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *