சுற்றுலா வழிகாட்டுனர்களுக்கு அடையாள அட்டை

சுற்றுலா வழிகாட்டுனர்களுக்கு அடையாள அட்டையை வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

அவ்வகையில் சுற்றுலா பயணிகள் கூடுதலாக வருகைதரும் பெந்தோட்ட, ஹிக்கடுவ மற்றும் அஹூங்கல்ல பிரதேசங்களை சேர்ந்த சுற்றுலா வழிகாட்டுநர்களுக்கு இவ்வாறு அடையாள அட்டை வழங்குவது தொடர்பில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.

இவ் அடையாள அட்டையை வைத்திருப்பதன்மூலம் சுற்றுலா வழிகாட்டுனர்கள் தமது தொழிலுக்கான கெளரவத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளமுடியும். மாகாண சுற்றுலா அமைச்சின் மத்தியஸ்துடன் இந்த அடையாள அட்டை வழங்கப்படவுள்ளது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *