வடக்கு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் போட்டிப் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

வடக்கு மாகாணத்தின் பொதுச்சேவை ஆணைக்குழுவால் கடந்த ஜூலை மாதம் நடத்தப்பட்ட அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களுக்கான பரீட்சைப் பெறுபேறுகள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்த பரீட்சைப் பெறுபேறுகளை இணையத்தளத்தின் ஊடாக பார்வையிட முடியும்.

குறித்த பரீட்சையில் வடக்கு மாகாண வேலையற்ற பட்டதாரிகள் மட்டுமேஉள்ளீர்க்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

பெறுபேறுகளை கீழே உள்ள இணையத்தளத்தில் பார்வையிடலாம்

http://www.np.gov.lk/result/2017%20PPSC/Web%20Result%20D.O%20-%202017.pdf

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *