10 வருடங்களுக்குமேல் ஒரே பாடசாலையில் கடமையாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு உடனடி இடமாற்றம்

10 வருடங்களுக்குமேல் ஒரே பாடசாலையில் கடமையாற்றும் ஆசிரியர்களை உடனடியாக இடமாற்றம் செய்யுமாறு கல்வியமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சிலர் அரசியல் செல்வாக்கை பாவித்து தொடர்ந்து ஒரே பாடசாலையில் கடமையாற்றுகின்றனர். வழமையான நடைமுறைகளின் படி ஒரு ஆசிரியர் ஒரு பாடசாலையில் 6 வருடங்களே கடமையாற்றமுடியும். இதற்குமாறாக சில ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து 12 வருடங்கள் ஒரே பாடசாலையில் கடமையாற்றுவது தெரியவந்துள்ளது.

இவ்வருடம் நாம் உரிய இடமாற்றங்களை வழங்க உறுதிபூண்டுள்ளோம் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *