காலி வீதியின் ஒருபகுதி மூடப்பட்டுள்ளது

மியன்மார் தூதரகத்தை நோக்கிய ஆர்ப்பாட்டப் பேரணி காரணமாக காலி வீதியின் ஒருபகுதி மூடப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

மியன்மார் தூதரகத்தின் முன்னால் சிலர் முன்னெடுத்துள்ள எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாக காலி வீதியின் கொள்ளுப்பிட்டி சந்தி முதல் காலி முகத்திடல் வரையான வீதி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *