கிழக்குப் பல்கலை மீண்டும் ஆரம்பம்

கிழக்குப் பல்கலைக் கழக கற்றல் நடவடிக்கைகள் மீண்டும் எதிர்வரும் 19ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாக கிழக்குப் பல்கலைக்கழக பிரதி உப வேந்தர் வைத்திய கலாநிதி கே.ஈ. கருணாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

எனவே இறுதியாண்டு மாணவர்களை நாளை பல்கலைக்கழ மாணவர் விடுதிகளுக்கு வருமாறு அவர் அறிவித்துள்ளார்.

கிழக்குப்பல்கலைக் கழக வந்தாறுமூலை வளாகத்தில் கடந்த 3 மாதங்களாக இடம்பெற்றுவந்த அசாதாரண சூழ்நிலை காரணமாக பல்கலைக்கழகம் மூடப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *