குகுலே கங்கை நீர்த்தேக்கத்தின் வான் கதவு திறப்பு

குகுலே கங்கை நீர்த்தேக்கத்தின் வான் கதவொன்று திறக்கப்பட்டுள்ளதால் குகுலே கங்கை நீர்த்தேக்கத்தை அண்டிய தாழ் பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் அவதானத்துடன் இருக்குமாறு இடர் முகாமைத்துவ நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.

அகலவத்தை பிரதேசத்தில் பெய்துவரும் கடும் மழை காரணமாக குகுலே கங்கை நீர்த்தேக்கத்தின் வான் கதவொன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது.

புளத்சிங்கள, பதுரலிய, பலிந்தநுவர, அகலவத்தை மற்றும் இங்கிரிய ஆகிய பிரதேசங்களை அண்மித்த பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் எச்சரிக்கையுடன் செயற்படுமாறு அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *