நவம்பர் 9இல் வரவுசெலவுத்திட்ட உரை

2018ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத்திட்ட உரை நவம்பர் மாதம் 9ஆம் திகதி இடம்பெறவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக உத்தேச நிகழ்ச்சி நிரலை பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பித்துள்ளார்.

இதனடிப்படையில் ஒதுக்கீட்டு சட்டமூலத்தின் 2ஆம் வாசிப்பின் மீதான விவாதம் நவம்பர் மாதம் 10, 11, 13, 14 மற்றும் 15ஆம் திகதிகளில் இடம்பெறவுள்ளதுடன் இதன் குழுநிலை விவாதம் நவம்பர் மாதம் 16ஆம் திகதி ஆரம்பமாகவுள்ளது.

அத்துடன் ஒதுக்கீட்டு சட்டமூலத்தின் 3ஆம் வாசிப்பின் மீதான வாக்கெடுப்பு டிசம்பர் மாதம் 9ஆம் திகதி இடம்பெறவுள்ளது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *