நீர் கட்டண அதிகரிப்பு விரைவில் – ரவுூப் ஹக்கீம் தெரிவிப்பு

நீர் கட்டணத்தில் அதிகரிப்புச் செய்ய வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாக நீர்வழங்கள் மற்றும் நகர திட்டமிடல் அமைச்சர் ரவுூப் ஹக்கீம் தெரிவித்துள்ளார்.

அரச தகவல் திணைக்களத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே இவ்வாறு தெரிவித்திருந்தார்.

சமூர்த்தி பெறுகின்றவர்கள் பாதிக்கப்படாத வகையிலேயே குறித்த நீர் கட்டண அதிகரிப்பு இடம்பெறும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *