பத்தரமுல்ல அரச நிறுவனங்களின் வேலைநேரம் மாற்றம்

பத்தரமுல்ல பிரதேசத்தில் செயற்படும் அரச நிறுவனங்களில் பணியாற்றுவோர் எதிர்வரும் 18 ஆம் திகதி முதல் காலை 7.15 மணி முதல் 9.15 வரை எந்த ஓர் நேரத்திலும் சேவைக்கு சமூகம் அளிக்கமுடியும்.

போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைப்பதற்காக பெருநகர மற்றும் மேற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சினால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் செயலாளர் ஜே.ஜே.ரத்னசிறி தெரிவித்துள்ளார்.

அத்துடன் சகல பணியாளர்களும் காலை 9.15 முதல் மாலை 3.15 வரை கட்டாயமாக அலுவலகத்தில் இருக்க வேண்டும் என பொது நிர்வாக அமைச்சரின் செயலாளர் ஜே.ஜே.ரத்னசிறி தெரிவித்துள்ளார்.

புதிய நேர மாற்றுத் திட்டம் ஊழியர்களின் பணி நேரத்திற்குள் உட்பட்டதாக இருக்கும். இது தொடர்பில் அந்தந்த அரச திணைக்களங்களின் தலைவர்கள் முடிவு செய்ய முடியும்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *