மலரும் கிழக்கு – இன்று ஆரம்பம்

கிழக்கு மாகாண கிராமிய கைத்தொழில் திணைக்களத்தின் கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தகக் கண்காட்சி மலரும் கிழக்கு என்னும் தொனிப்பொருளில் அம்பாறையில் இன்று ஆரம்பமாகியுள்ளதுடன் எதிர்வரும் 12ஆம் திகதிவரை இடம்பெறவுள்ளது.

ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமரின் 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான வளமான தொலைநோக்கை அடைவதற்கான பயணத்தில் கிழக்கு மாகாணத்தின் பங்களிப்பை அதிகரிக்கும் விதத்தில் இந்தக் கண்காட்சி அமைந்துள்ளது.

கிழக்கு மாகாணத்தின் உற்பத்திப் பொருட்களின் சந்தை வாய்ப்பை அதிகரித்தல் குறிப்பிட்ட கண்காட்சியின் பிரதான நோக்காக அமைந்துள்ளது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *