கிழக்கு மாகாண வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு நேர்முகப்பரீட்சை

கிழக்கு மாகாண வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கான நேர்முகப்பரீட்சை எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் 9,10,11ஆம் திகதிகளில் நடைபெறவுள்ளது.

குறித்த நேர்முகத்தேர்வு திருகோணமலையிலுள்ள பொதுச்சேவை ஆணைக்குழுவின் காரியாலயத்தில் காலை 8.30 மணியிலிருந்து நடைபெற ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஆணைக்குழுவின் தலைவர் கே.ஜி.முத்துபண்டா அறிவித்துள்ளார்.
குறித்த நேர்முகத்தேர்வுக்கு க.பொ.த. சா.த மற்றும் உ.த சான்றிதழ்களுடன் 21.08.2017க்கு முன்பு பெறப்பட்ட பட்டச்சான்றிதழ் பத்திரமும் கொண்டுவரவேண்டும் எனக்கேட்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 06 மாதங்களுள் பெற்ற வதிவிடச் சான்றிதழ், பிறப்புச் சான்றிதழ், விவாகச் சான்றிதழ், நற்சான்றிதழ் என்பன கொண்டுவரப்படவேண்டும் எனக் கேட்கப்பட்டுள்ளது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *