தேசிய கல்வியியல் கல்லூரி டிப்ளோமாதாரிகளுக்கு நியமனம்

தேசிய கல்வியியல் கல்லூரிகளின் 3645 டிப்ளோமாதாரிகளுக்கு எதிர்வரும் 30ஆம் திகதி நியமனம் வழங்கப்படவுள்ளது என கல்வியமைச்சின் செயலாளர் சுனில் ஹெட்டியாராட்சி தெரிவித்துள்ளார்.

கல்வியமைச்சர் அகிலாவிராஜ் காரியவசம் தலைமையில் அலரிமாளிகையில் இன் நிகழ்வு இடம்பெறவுள்ளது.

20 தேசிய கல்வியியல் கல்லூரிகளில் 2014ஆம் ஆண்டு கல்வியாண்டில் அனுமதிக்கப்பட்டு 2017ஆம் ஆண்டில் டிப்ளோமா பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு இந்த நியமனம் வழங்கப்படவுள்ளது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *