பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையம் வரை எரிபொருள் குழாய் அமைக்கும் திட்டம்

முத்துராஜவெலவில் இருந்து பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையம் வரை எரிபொருள் குழாய்கள் அமைக்கும் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாக அமைச்சர் அர்ஜுன ரணதுங்க தெரிவித்துள்ளார்.

46 மில்லியன் ரூபா செலவில் இத்திட்டம் இடம்பெறவுள்ளது. வீமானங்களுக்கு தினமும் 1.6 மில்லியன் லீட்டர் எரிபொருள் நிரப்பப்படுகின்றது.

புதிய எரிபொருள் விநியோகக் குழாய் பாதைகள் கொழுப்பு – கட்டுநாயக்க அதிவேக நெடுஞ்சாலை வழியாக அமையவுள்ளது. இவ்வழியினூடாக பொருத்தப்படவுள்ள எண்ணெய்க் குழாய்கள் மூலமாக சர்வதேச பண்டாரநாயக்க விமான நிலைய எண்ணெய்க் குதங்களுக்கு எரிபொருளை நிரப்பப்ப முடியும்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *