தேசிய கல்விக்கல்லூரிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன

தேசிய கல்விக்கல்லூரிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. அவ்விண்ணப்பங்கள் இன்றைய தினகரன் பத்திரிகையுடன் வெளிவந்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *