1904 பேர் சமுர்த்தி அதிகாரிகளாக நியமனம்

பட்டதாரிகள் உள்ளடங்கலாக 1904 பேருக்கு சமுர்த்தி அதிகாரிகளாக நியமனங்கள் வழங்கப்படவுள்ளன.

இவர்களுக்கான நியமனம் வழங்கும் நிகழ்வு சுகததாஸ உள்ளக விளையாட்டு அரங்கில் நாளை காலை இடம்பெறவுள்ளது.

சமூக ஊக்குவிப்பு சேமநலன் மற்றும் மலையக மரபுரிமை தொடர்பான அமைச்சர் எஸ்.பி.திஸாநாயக்க தலைமையில் குறித்த நியமனம் வழங்கும் நிகழ்வு இடம்பெறவுள்ளது.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *