தேர்தல் முறைப்பாடுகளுக்கான தொலைபேசி இலக்கங்கள்

நாளை நடைபெறவுள்ள உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தல் வாக்கெடுப்பு தொடர்பான முறைப்பாடுகள் மற்றும் கண்காணிப்புக்களை அறிவிக்க வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கங்களை தேர்தல் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளதாக அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

மாகாணம் தொலைபேசி இலக்கம் தொலைநகல் இலக்கம்

மேல் மாகாணம்
தொலைபேசி – 0112866448
தொலைநகல்- 0112866387

கிழக்கு மாகாணம்
தொலைபேசி – 0112866470
தொலைநகல் – 0112866396

மத்திய மாகாணம்
தொலைபேசி – 0112866478
தொலைநகல் – 0112866401

வடக்கு மாகாணம்
தொலைபேசி – 0112866492
தொலைநகல் – 0112866408

தென் மாகாணம்
தொலைபேசி – 0112866493
தொலைநகல் – 0112866410

வட மத்திய மாகாணம்
தொலைபேசி – 0112866495
தொலைநகல் – 0112866421

வடமேல் மாகாணம்
தொலைபேசி – 0112866496
தொலைநகல் – 0112866423

சப்ரகமுவ மாகாணம்
தொலைபேசி – 0112866498
தொலைநகல் – 0112866428

ஊவா மாகாணம்
தொலைபேசி – 0112866504
தொலைநகல் – 0112866434

மேலதிக தொலைபேசி – 0112866529

தொலைநகல் – 0112866446

பொலிஸ் முறைப்பாட்டுப் பிரிவு தொலைபேசி இலக்கம் – 0112866541, 0112866546, 0112866535, 0112866538, 0112866540
தொலைநகல் இலக்கம் – 0112866531, 0112866532

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *